Rent A Car Lofoten

Hente Sted:
Hente Dato og Tid:
kl. :
Avleverings Dato og Tid:
kl. :
Avleverings Sted:
Kategori:

Overtar Rent A Car Lofoten

Lofoten Bil ved Kåre Johnsen overtar
Rent A Car Lofoten
.

     

Foto: Synne Mauseth
 

Lofoten Bil har kjøpt opp Rent A Car Lofoten, og har tatt over innholdet i selskapet.
 

Morten og Karin Kajander har hittil drevet Rent A Car Lofoten, men har etter dialog med Lofoten Bil blitt enige om at de tar over.
 

– Jeg har hatt et nært forhold til Morten og Karin i alle år. De har driftet utleiefirmaet godt og fått et bra rykte, men har valgt å gi seg av helsemessige årsaker, sier daglig leder i Lofoten Bil, Kåre Johnsen.

 

Servicegraden og fleksibiliteten forblir som før

Avtalen ble inngått i starten av mars, og Rent A Car Lofoten har flyttet inn i Lofoten Bil sine lokaler på Vorsetøya i Svolvær.
 

Ny besøks adresse: Vorsetøyveien 20c
 

– Vi overtar innholdet i selskapet; alt fra biler til portefølje, og vi overtar, og viderefører Rent A Car Lofoten sine pris avtaler ovenfor etablerte kunder. Vi har stor respekt for den utøvde servicegrad og fleksibilitet som kundene til nå har opplevd, og vi skal gjøre alt vi kan for å videreføre dette. Hvis våre kunder ikke merker annet enn vår nye adresse, så har vi gjort dette riktig.
Rent A Car Lofoten har et sterkt merkenavn og har vært en synlig aktør i bransjen lenge, sier Johnsen, og legger til;


– Bilbransjen er ikke akkurat lukrativt. Det er knappe marginer, men med bil utleie håper vi at vi kan sikre de arbeidsplassene vi allerede har. Vi har allerede startet bookingen opp mot sommeren.

 Vilkår og Betingelser

 

Både fører og og personen som står for avtalen må være minst 23 år gammel, og skal vise gyldig førerkort. Unntak kan kun gjøres etter avtale med Rent a Car Lofoten.

Kjøring utenfor Norge krever en skriftlig bekreftelse fra Rent a Car Lofoten.

Leiebilen utleveres med full drifstofftank og skal innleveres med full drifstofftank.

Gjennom leieperioden, er den som står for leien av bilen også ansvarlig person, og skal bruke den som det er ens egen. Dette innebærer også ansvaret for overtredelser som feil parkering, fartsovertredelse, bom kostnader, tauing, og andre kostnader og overtredelser som måtte inntreffe i leieperioden. Hvis det skulle oppstå noen av disse overtredelser / gebyrer, er det leietaker som er ansvarlig for å betale innen gitte tidsfrister. Rent a Car Lofoten vil belaste ekstra Kr.250,- ved for sen
betaling av nevnte kostnader

Problemer med motoren eller ulykke, kontakt Rent a Car Lofoten umiddelbart. Leietaker av bilen er ansvarlig for alle skader som oppstår i løpet av leien. Hvis en ulykke eller skade oppstår, må et skadeskjema fylles ut av leietaker. Obligatorisk egenandel ved inntredelse av forsikring er maks Kr. 10.000,- (standard forsikring) og maks Kr. 5.000,- (utvidet/full forsikring) men med unntak av grov uaktsomhet og uforsiktig atferd. (forsikringstype er stadfestet på leie ordren/kontrakten) Kontroll av oljenivået, kjøle væske osv. er leietakers ansvar, skader påført bilen pga. mangelfull kontroll av overnevnte vil belastes leietaker.

Hvis bilen returneres med f.eks. store mengder skitt, søppel, tomme flasker osv. vil Rent a Car belaste leietager av bilen Kr. 500, - for utvidet renhold av bilen.

Returneres bilen med mangelfull opp tanking, belastes kreditt kortet til ansvarlig leietager av bilen.
Rent a Car Lofoten vil belaste ekstra Kr. 250,- for å sende faktura på mangelfull opp tanking.
Hvis ansvarlig leietager ikke betaler for sin obligatoriske egenandel ved skade, så vil Rent a Car Lofoten belaste Kr. 10.000, - (standard forsikring) og Kr. 5.000,- (Utvidet/full forsikring) på leietakers kredittkort. (forsikringstype er stadfestet på leie ordren/kontrakten)
 

Vi ønsker deg en hyggelig tur, og vi håper du får et hyggelig opphold i Lofoten.


Rent a Car Lofoten


TOP